Гранты президента Украины для молодых ученых в 2017 году

( 5 Votes ) 
Категория: Конференции, конкурсы и гранты Автор: Николай Пономаренко Просмотров: 2455

dffd Государственный фонд фундаментальных исследований объявил конкурс на гранты президента Украины для молодых ученых в 2017 году.

 Подавать заявки могут: кандидаты наук до 30 лет (размер гранта -  60 тыс. гр.), докторанты до 33 лет (75 тыс. гр.), доктора наук до 35 лет (90 тыс гр.). Дедлайн подачи заявок: 20 февраля 2016 года

Условия подачи заявок (копия текста с официального сайта):

Умови конкурсу Ф70
на гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених у 2017 році

1. Загальні положення

1.1. До участі в конкурсі допускаються молоді вчені віком (на час подання запиту): доктори наук – до 35 років, докторанти – до 33 років, кандидати наук – до 30 років.
Грошовий розмір гранту складає: для докторів наук – 90 тис. грн.; для докторантів – 75 тис. грн.; для кандидатів наук – 60 тис. грн.
1.2. Гранти можуть бути надані на проведення як нових наукових досліджень, так і тих, що є продовженням попередніх досліджень (у тому числі тих, на проведення яких гранти вже надавались).
1.3. Подані на конкурс роботи розглядаються ДФФД у встановленому порядку.
1.4. Гранти молодим ученим призначає Президент України відповідним розпорядженням за поданням Кабінету Міністрів України.
1.5. Після призначення гранту здійснюється його цільове фінансування на основі договору між Міністерством освіти і науки України та одержувачем гранту і підприємством (установою, організацією), яке (яка) зобов’язується забезпечити проведення наукових досліджень.

2. Вимоги до проектів, що подаються на конкурс

2.1. На конкурс подаються проекти з фундаментальних та прикладних наукових досліджень, здатні внести істотний вклад у розширення й поглиблення наукових знань, відрізняються новизною в постановці й методах проведення досліджень і мають вагому наукову й практичну значимість.
2.2. При розгляді проектів оцінюються:
• актуальність тематики;
• оригінальність наукової ідеї;
• наукова новизна та практична значимість очікуваних результатів;
• наукова кваліфікація молодого вченого;
• забезпеченість необхідною матеріально-технічною базою.
2.3. Термін виконання проекту не повинен перевищувати одного року.

3. Порядок та строки подання матеріалів

3.1. Для участі в конкурсі приймаються запити молодих учених України, які постійно проживають і працюють в Україні. Молодий учений може бути керівником лише одного наукового проекту в рамках оголошеного конкурсу. Він повинен мати не менше 3 статей у наукових журналах або монографію за тематикою проекту, що опубліковані за останні 3 роки.
3.2. Запит для участі в конкурсі заповнюється на конкурсному веб-сайті ДФФД за посиланням: contest.dffd.gov.ua (меню «Запит на грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених») після попередньою реєстрації на зазначеному веб-сайті.
До електронних матеріалів запиту додаються два примірники паперового заявки, гарантійний лист підприємства (установи, організації), яке (яка) зобов’язується забезпечити проведення наукових досліджень, довідка з місця роботи із зазначенням посади, два примірники копій опублікованих молодим ученим наукових праць (крім монографій) за тематикою проекту (до п'яти найменувань), завірені копії першої сторінки паспорта молодого ученого і сторінки паспорта, де позначена його прописка (реєстрація), та копія диплома про присудження відповідного наукового ступеня.
3.3. Всі зазначені матеріали (в окремій паперовій папці на зав'язках з позначкою “Гранти Президента України молодим ученим”) направляються до ДФФД за адресою: 01601, МСП, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 16, к. 404-б, Державний фонд фундаментальних досліджень, телефон для довідок: (044) 246-39-29.
3.4. Запити подаються до 20 лютого 2016 року включно. При поштовому відправленні дата визначається за штемпелем.
3.5. Запити, оформлення яких не відповідає визначеним вимогам, не реєструються і до розгляду не приймаються.
Подані на конкурс матеріали не повертаються.


Напомним, что полный список всех доступных грантов и их дедлайнов можно найти в разделе "Конференции, конкурсы и гранты" нашего сайта.