Поліпшування результативності та ефективності навчання фахівців із стандартизації, сертифікації та якості

( 0 Votes ) 
Категория: ИКТМ 2013 Просмотров: 365

УДК 629.786:658:382.3


Поліпшування результативності та ефективності
навчання фахівців із стандартизації, сертифікації
та якості
К.Б.Трофимов, к.т.н., доцент каф.ЗОЗ; Г.Е.Сушко, студент
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є.Жуковського «ХАІ»


Спеціалісти та магістри кваліфікації «Фахівець із стандартизації сертифікації та якості» готуються за спеціальністю «Якість, стандартизація та сертифікація», що віднесена до специфічних категорій. Узагальнений об’єкт діяльності фахівця - система управління якістю.
В Україні діє ДСТУ-П IWA 2:2009 «Системи управління якістю. Настанови щодо застосування ISO 9001:2000 у сфері освіти».
Ціль стандарту - забезпечити загальну результативність системи управління якістю навчального закладу, а також надання та постійне поліпшування її освітянських послуг особі яка навчається.
Настанови базуються на восьми принципах управління якістю. Процесний підхід: навчальні заклади мають прийняти процесний підхід. Розуміння основної сфери діяльності - орієнтованість на замовника. Всебічна оптимізація уможливлює досягнення в кожному робочому процесі своїх цілей з адміністративного погляду.
Стратегічне лідерство забезпечує установлення стратегічних цілей, розроблення політики щодо реалізації стратегічних цілей
Підхід на основі фактів забезпечує прийняття адміністративних рішень на основі чітко зрозумілих фактів, а не на зручних міркуваннях. Співпраця з партнерами взаємовигідні стосунки з постачальниками. Залучення персоналу максимально використовувати компетентність, життєвий досвід, фахові вміння та творчі здібності свого персоналу.
Постійне поліпшування навчального процесу в навчальному закладі та персонального навчання особи.
Наведено чотири додаткових принципи забезпечування сталого успіху. Створення цінності для особи, яка навчається, щоб сприяти особі, яка навчається, відчувати задоволеність цінністю, яку вона отриму. Орієнтованість на соціальну цінність означає піклування про те, як особи, які навчаються, та інші зацікавлені сторони ставляться до етики, безпеки та збереження довкілля.
Швидкодія є суттєвою для забезпечення сталого розвитку в надзвичайно мінливому освітянському середовищі.
Автономність базується на аналізуванні обставин і самоаналізуванні.