ООП та UML в оптимальному управлінні підприємством

( 0 Votes ) 
Категория: ИКТМ 2013 Просмотров: 375

УДК 519.823.29


ООП та UML в оптимальному управлінні підприємством
Ю.Р. Сосона, студент 355а групи
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАИ»


Торгівля - величезна галузь народного господарства, в цю сферу залучено практично все населення країни або в якості продавців, або в якості покупців. Під торгівлею ми розуміємо господарську діяльність з обігу, купіві та продажу товарів.
На сьогоднішній день існує велике різноманіття підприємств роздрібної торгівлі. Роздрібна торгівля є найважливішою галуззю господарської діяльності. Основним показником роботи торгових підприємств є роздрібний товарообіг. У сфері роздрібної торгівлі закінчується процес обігу товарів, і вони переходять у сферу особистого споживання.
Торгівля як вид діяльності відноситься до посередницьких послуг, вона розглядається як допоміжна ланка при русі товарів від виробників до покупців.
В наш час на ринку програмного забезпечення існує безліч різних комерційних програмних продуктів, що дозволяють вести облік товарів на підприємстві. Такі програмні продукти не універсальні, неможливо знайти такий, який би повністю задовольняв замовника, тому стоїть питання про створення спеціалізованої програми для обліку товарів у магазинах роздрібної торгівлі, так як робота з паперовими носіями скрутна і не ефективна.
Таку можливість дають моделі, створені за допомогою баз даних ООП та UML-моделювання.
Список використаних джерел:
1. Самойленко, В. І. Технічна кібернетика [Текст] / В. І. Самойленко, Пузирьов, В. А., Грубрін, І. В. Учеб, посібник, М., вид-во МАІ, 1994. - 63-113с.
2. Лафоре, Р. Об'єктно-орієнтоване програмування [Текст] / Лафоре, Р. 4е видання - М:. ПІТЕР, 2004. - 165с.
3. Хэмди, А. Таха - Введение в исследование операций [Текст] / А. Таха Хэмди.- Издательский дом "Вильямс", 2001. - 83-102с. *
* Науковий керівник.к.т.н., доцент кафедри 304 Макаренко В.А.