Аналіз візуальної якості 3D відео, сформованого на основі карт глибини

( 2 Votes ) 
Категория: ИКТМ 2009 Автор: Владимир Лукин Просмотров: 735

УДК 681.325

АНАЛІЗ ВІЗУАЛЬНОЇ ЯКОСТІ 3D ВІДЕО, СФОРМОВАНОГО НА ОСНОВІ КАРТ ГЛИБИНИ

Є.В. Демченко, магістр; М.М.Пономаренко, к.т.н.

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»

 

3D телебачення нині є галуззю інтенсивних досліджень та стандартизації. При цьому, основним способом представлення, зберігання та передачі стереозображень стає використання сукупності двовимірного зображення з однієї камери та карти глибини. За цими даними на стороні глядача генерується зображення з іншої камери. Такий підхід забезпечує зворотну сумісність з обладнанням, що показує двовимірне зображення.

Проблемою використання способу «2D+глибина» є наявність ділянок зображення, які можуть бути прихованими на зображенні, що генерується за допомогою карт глибини. Такі ділянки мають бути реконструйовані за допомогою спеціальних алгоритмів. На практиці через необхідність обробки даних у реальному масштабі часу застосовуються більш прості та не дуже ефективні алгоритми, що призводить до наявності видимих артефактів на 3D відео та падіння його візуальної якості.

Метою цієї роботи було дослідження можливості використання існуючих метрик візуальної якості зображень за наявності еталона для оцінки ефективності методів формування 3D зображень на основі карт глибини.

В роботі було використано 9 тестових наборів відеопослідовностей компанії KUK Filmproduktion GmbH, які містять послідовності кадрів лівої та правої камер, карти глибини та реконструйованого зображення правої камери.

За допомогою кількох відомих метрик якості (PSNR, MSSIM, PSNRHVSM, VSNR, DCTune та ін.) було оцінено якість реконструкції кадрів. Проаналізовано переваги та недоліки цих метрик для вирішення поставленої задачі. Дано рекомендації щодо можливих напрямків удосконалення алгоритмів реконструкції для підвищення візуальної якості 3D сцен.