ДНІ Години Абрамов К..Д.. Абрамов С..К.. Абрамова В..В.. Акулинічев А..А.. Бондар В..В.. Єремеєв О..І.. Кожемякін  Р..О.. Кожемякіна Н..В.. Колісник Є..С.. Кравчук О..С.. Лукін В..В.. Проскочило А..В.  . Роєнко О..О.. Рубель  О..С.. Тоцький О..В.. Шевелєв В..О..
ПОНЕДІЛОК 0800-0935         315 р. Суч. телеком. технології
558, 559
            512 р. Констр. пр. НВЧ
539, 539а, 529ст
512 р. Констр. пр. НВЧ
539, 539а, 529ст
    311 р. Рад-тех.та ел-ротехн.пристр.PA
530, 520ст
            314 р. Кінц. пристрої абон-го доступу
549, 549а, 539ст
       
                                                   
0950-1125         315 р. Суч. телеком. технології
558, 559
        314 р. Захист інформації в ТКС
539, 539а, 529ст
512 р. Метрологія та вимір. техніка  СЗ
549, 549а, 539ст
512 р. Метрологія та вимір. техніка сист. зв'язку
549, 549а, 539ст
    311 р. Рад-тех.та ел-ротехн.пристр.PA
530, 520ст
                       
                                                   
1155-1330 235 р. Аналогові електронні пристрої
536, 526ст, 539, 539а, 529ст
    315 р. Радіорелейні та супут.СЗ
539ст
                                        311р. Кінц. пристрої абон-го доступу
549
    315 р. Радіорелейні та супут.СЗ
539ст
                        302 р. Метрологія та вимір. техніка СЗ
539ст
                311 р.
318 р.
Пристр.форм.і генер.сигн.в ЗЗ
549а
    315 р.
318 р.
Пристр.форм.і генер.сигн.в ЗЗ
549а
1345-1520 512 р. Пристрої прийм.і обр.сигн.(КР)
546, 536ст
512 р. Пристрої прийм.і обр.сигн.(КР)
546, 536ст
315 р. Радіорелейні та супут.СЗ
539ст
                                                315 р. Радіорелейні та супут.сист.зв'язку
539ст
    512 р. Пристрої прийм.і обр.сигн.(КР)
546K
                    302 р. Метрологія та вимір. техніка СЗ
539ст
                311 р.
318 р.
Пристр.форм.і генер.сигн.в ЗЗ
549
        311 р.
318 р.
Пристр.форм.і генер.сигн.в ЗЗ
549
ВІВТОРОК 0800-0935         302 р. Напрямні системи ел. та ОЗ
539а
        311 р. Захист інформації в ТКС
539
311р. Захист інформації в ТКС
539
                                   
                    311 р. Захист інформації в ТКС
529ст
311р. Захист інформації в ТКС
529ст
                           
0950-1125 419 р. Пристрої прийм.і обр. сигн-ів
546K
    512 р. Електр. прилади
529, 519ст
    312 р. Констр. пр. НВЧ
539а
    311 р.
318 р.
Розповсюд. р/хвиль
539
            315 р. Планування та проектування інф. мереж
558, 559, 558М, 559М
    512 р. Електр. прилади
529, 519ст
315 р. Планування та проектув. інф. мереж
558, 559, 558М, 559М
314 р. Пристрої НВЧ та антени
536, 526ст
311 р.
318 р.
Розповсюд. р/хвиль
539
        312 р. Констр. пр. НВЧ
539
    311 р.
318 р.
Розповсюд. р/хвиль
529ст
                311 р.
318 р.
Розповсюд. р/хвиль
529ст
1155-1330 512 р. Пристрої прийм.і обр. сигн-ів
546K
512 р. Пристрої прийм.і обр. сигн.
546K
                                        314 р. Пристр.форм.і генер.сигн.в ЗЗ
549, 549а, 539ст
    312 р. Технич. електродин.
529
314 р. Пристр.форм.і генер.сигн.в ЗЗ
549, 549а, 539ст
512 р. Пристрої прийм.і обр. сигн-ів
546, 536ст
512 р. Пристрої прийм.і обр. сигн-ів
546, 536ст
                                            312 р. Технич. електродин.
519ст
1345-1520 512 р. Пристрої прийм.і обр. сигн-ів
546K
512 р. Пристрої прийм.і обр. сигн-ів
546K
                    312 р. Констр. пр. НВЧ
529ст
                315 р.
318 р.
Пристр.форм.і генер.сигн.в ЗЗ
549
311р. Кінц. пристрої абон-го доступу
549а
    315р.
318 р.
Пристр.форм.і генер.сигн.в ЗЗ
549
512 р. Пристрої прийм.і обр. сигн-ів
546, 536ст
512 р. Пристрої прийм.і обр. сигн-ів
546, 536ст
                                       
СЕРЕДА 0800-0935     512 р. Аналогові електронні пристрої
526ст
                314 р. Алгоритми та методи обчислень
529, 519ст
                                   
    512 р. Аналогові електронні пристрої
536
        312 р. Констр. пр. НВЧ
539а
                        311 р.
318 р.
Пристр.форм.і генер.сигн.в ЗЗ
549а
        311 р.
318 р.
Пристр.форм.і генер.сигн.в ЗЗ
549а
0950-1125     512 р. Аналогові електронні пристрої
526ст
        312 р. Констр. пр. НВЧ
539
    311 р.
318 р.
Розповсюд. р/хвиль
529ст
                            314 р. Технич. електродин.
529, 519ст
311 р.
318 р.
Розповсюд. р/хвиль
529ст
    512 р. Аналогові електронні пристрої
536
312 р. Напрямні системи ел. та ОЗ
539
            311 р.
318 р.
Розповсюд. р/хвиль
539а
            302 р. Планування та проектування інф. мереж
558, 559, 558М, 559М
            311 р.
318 р.
Розповсюд. р/хвиль
539а
1155-1330 512 р. Аналогові електронні пристрої
529ст
    314 р. Радіорелейні та супут.СЗ
549а, 549, 539ст
            311 р.
318 р.
Розповсюд. р/хвиль
539а
    312 р. Теорія електр. кіл та сигналів
529
    302 р. Планування та проектування інф. мереж
558, 559, 558М, 559М
                311 р.
318 р.
Розповсюд. р/хвиль
539а
        512 р. Радіорелейні та супут.СЗ
549а, 549, 539ст
311 р. Телеком. мережі та їх устаткув.
558, 559
                312 р. Теорія електр. кіл та сигналів
519ст
                        314 р. Розповсюд. р/хвиль
539, 539а, 529ст
1345-1520 512 р. Аналогові електронні пристрої
529ст
    315 р. Сучасні інформ.техн.в науці та освіті
558М, 559М
                                    311 р.
318 р.
Пристр.форм.і генер.сигн.в ЗЗ
549а
        311 р.
318 р.
Пристр.форм.і генер.сигн.в ЗЗ
549а
        312 р. Напрямні системи ел. та ОЗ
529ст
302 р. Телеком. мережі та їх устаткув.
558, 559
        311 р.
318 р.
Розповсюд. р/хвиль
539
                                311 р.
318 р.
Розповсюд. р/хвиль
539
ЧЕТВЕР 0800-0935         312 р. Суч. телекомунікац. технології
558, 559, 558М, 559М
            315 р. Алгоритми та методи обчислень
519ст
302 р. Метрологія та вимір. техніка сист. зв'язку
549а
    314 р. Рад-тех.та ел-ротехн.пристр.PA
530, 520ст
                       
                    302 р. Метрологія та вимір. техніка СЗ
549
                311 р.
318 р.
Пристр.форм.і генер.сигн.в ЗЗ
539ст
        311 р.
318 р.
Пристр.форм.і генер.сигн.в ЗЗ
539ст
0950-1125 314 р. Пристрої прийм.і обр. сигн-ів
546, 536ст
    315 р. Радіорелейні та супут.СЗ
549
                302 р. Метрологія та вимір. техніка СЗ
549а
        317 р. Планування та проектування інф. мереж
558, 559, 558М, 559М
                315р. Радіорелейні та супут.СЗ
549
    315 р. Радіорелейні та супут.СЗ
549а
    318 р. Комплексний КП із схемотехніки
539ст
        302 р. Метрологія та вимір. техніка сист. зв'язку
549
                        315р. Радіорелейні та супут.СЗ
549а
1155-1330 512 р. Аналогові електронні пристрої
539
    315 р. Радіорелейні та супут.СЗ
549
                302 р. Метрологія та вимір-на техніка
536
                    311р. Кінц. пристрої абон-го доступу
539ст
    315р. Радіорелейні та супут.СЗ
549
512 р. Аналогові електронні пристрої
539а
    315 р. Радіорелейні та супут.СЗ
549а
                302 р. Метрологія та вимір-на техніка
526ст
                        315р. Радіорелейні та супут.СЗу
549а
1345-1520 512 р. Аналогові електронні пристрої
539
        311 р. Телеком. мережі та їх устаткув.
558, 559
            302 р. Метрологія та вимір-на техніка
536
                               
512 р. Аналогові електронні пристрої
539а
                        302 р. Метрологія та вимір-на техніка
526ст
                               
П`ЯТНИЦЯ 0800-0935         314 р. Радіорелейні та супут.СЗ
549а, 549, 539ст
            311 р. Алгоритми та методи обчислень
529
                            317 р. Пристрої НВЧ та антени
526ст
   
                                                    317 р. Пристрої НВЧ та антени
536
   
0950-1125                 302 р. Комплексний КП із схемотехніки
549
            512 р. Теорія електр. кіл та сигналів
529, 519ст
            311 р.
318 р.
Пристр.форм.і генер.сигн.в ЗЗ
539ст
    317 р. Пристрої НВЧ та антени
526ст
311 р.
318 р.
Пристр.форм.і генер.сигн.в ЗЗ
539ст
                302 р. Комплексний КП із схемотехніки
549а
                            317 р. Пристрої НВЧ та антени
536
1155-1330         311 р.
314 р.
Електр. прилади
529
                                512 р. Теорія електр. кіл та сигналів
519ст
311 р.
314 р.
Електр. прилади
529
           
        311 р.
314 р.
Електр. прилади
519ст
            312 р. Метрологія та вимір-на техніка
536, 526ст
312 р. Метрологія та вимір-на техніка
536, 526ст
512 р. Теорія електр. кіл та сигналів
529
            311 р.
314 р.
Електр. прилади
519ст
           
1345-1520         311 р.
314 р.
Електр. прилади
529
                                512 р. Теорія електр. кіл та сигналів
519ст
311 р.
314 р.
Електр. прилади
529
           
        311 р.
314 р.
Електр. прилади
519ст
        315 р. Захист інформації в ТКС
539а
315 р. Захист інформації в ТКС
539а
    512 р. Теорія електр. кіл та сигналів
529
            311 р.
314 р.
Електр. прилади
519ст