ЗАТВЕРДЖУЮ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Проректор з науково-педагогічної роботи  НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО "ХАІ"
______________ В.М.Павленко РОЗКЛАД
"____"__________2016 р. учбових занять на 2 курсі в осінньому  семестрі  2016/2017 навчального року
факультету радіотехнічних систем ЛА
ДНІ Години 523 523а 520 510ст 529 519ст ДНІ Години 525 525а 515ст1 515ст2 525і 526 516ст
ПОНЕДІЛОК 0800-0935 207 лк.
Вища математика
доц., Курєннов С С
207 лк.
Вища математика
доц., Курєннов С С
207 лк.
Вища математика
доц., Курєннов С С
207 лк.
Вища математика
доц., Курєннов С С
207 лк.
Вища математика
доц., Курєннов С С
207 лк.
Вища математика
доц., Курєннов С С
ПОНЕДІЛОК 0800-0935 207б г.
Філософія
ст.викл., Юркова О Ю
            104 р.
Теоретичні основи криплотогії
доц., Лисенко І. В.
207 лк.
Вища математика
доц., Курєннов С С
207 лк.
Вища математика
доц., Курєннов С С
           
0950-1125 102 р.
Математичні методи і моделі
ст.викл., Михайлова В. Г.
102 р.
Математичні методи і моделі
ст.викл., Михайлова В. Г.
303 р.
Основи комп'ютерних технологій
ас., Гергель  І. А.
303 р.
Основи комп'ютерних технологій
ас., Гергель  І. А.
207б г.
Філософія
ст.викл., Юркова О Ю
135 р.
Інформатика
ас., Стрєлкіна А А
0950-1125 235 р.
Об'єктно-орієнт-не програм-ня
ст.викл., Бабешко Є. В.
235 р.
Об'єктно-орієнт-не програм-ня
ст.викл., Бабешко Є. В.
235 р.
Об'єктно-орієнт-не програм-ня
ст.викл., Бабешко Є. В.
235 р.
Об'єктно-орієнт-не програм-ня
ст.викл., Бабешко Є. В.
235 р.
Об'єктно-орієнт-не програм-ня
ст.викл., Бабешко Є. В.
419 р.
Сигнали та процеси в р/техн.
доц., Жеребятьєв Д. П.
419 р.
Сигнали та процеси в р/техн.
доц., Жеребятьєв Д. П.
403 р.
Математичні методи і моделі
ст.викл., Михайлова В. Г.
403 р.
Математичні методи і моделі
ст.викл., Михайлова В. Г.
303 р.
Мат. мет. та мод. проект. РЕА
ас., Гергель  І. А.
303 р.
Мат. мет. та мод. проект. РЕА
ас., Гергель  І. А.
   
1155-1330 114а р.
Фотограм. та дист. зонд.
ст.викл., Горелик  С. І.
    303 р.
Основи комп'ютерних технологій
ас., Гергель  І. А.
303 р.
Основи комп'ютерних технологій
ас., Гергель  І. А.
        1155-1330 123 р.
Об'єктно-орієнт-не програм-ня
ст.викл., Бабешко Є. В.
207б г.
Філософія
ст.викл., Юркова О Ю
238 р.
Дискретна математика
ст.викл., Холодна З. Б.
238 р.
Дискретна математика
ст.викл., Холодна З. Б.
411 лк.
Теор. ймовірн. та матем. статист.
ст.викл., Томілова Є П
416 р.
Фізика
доц., Воронович Д. О.
528 р.
Сигнали та процеси в р/техн.
ас., Душепа  В. А.
    114а р.
Фотограм. та дист. зонд.
ст.викл., Горелик  С. І.
                        528 р.
Сигнали та процеси в р/техн.
ас., Душепа  В. А.
416 р.
Фізика
доц., Воронович Д. О.
1345-1520         411 к-2
Рос.мова для іноземних студентів
ст.викл., Острянська Н В
            1345-1520 123 р.
Об'єктно-орієнт-не програм-ня
ст.викл., Бабешко Є. В.
        104 р.
Дискретна математика
ст.викл., Холодна З. Б.
118 р.
Архітектура комп'ютерів
доц., Дужий В. І.
    528 р.
Сигнали та процеси в р/техн.
ас., Душепа  В. А.
                            104 р.
Дискретна математика
ст.викл., Холодна З. Б.
        528 р.
Сигнали та процеси в р/техн.
ас., Душепа  В. А.
   
ВІВТОРОК 0800-0935 429 г.
Філософія
доц., Широка С І
429 г.
Філософія
доц., Широка С І
429 г.
Філософія
доц., Широка С І
429 г.
Філософія
доц., Широка С І
429 г.
Філософія
доц., Широка С І
    ВІВТОРОК 0800-0935                            
        231 р.
Основи р/електрон.
доц., Кудрявцев Д П
231 р.
Основи р/електрон.
доц., Кудрявцев Д П
407 лк.
Теор. ймовірн. та матем. статист.
ст.викл., Барахов К П
    427 г.
Філософія
доц., Широка С І
427 г.
Філософія
доц., Широка С І
        427 г.
Філософія
доц., Широка С І
427 г.
Філософія
доц., Широка С І
427 г.
Філософія
доц., Широка С І
0950-1125 403 р.
Фотограм. та дист. зонд.
проф., Бутенко О. С.
403 р.
Фотограм. та дист. зонд.
проф., Бутенко О. С.
231 р.
Основи р/електрон.
доц., Кудрявцев Д П
231 р.
Основи р/електрон.
доц., Кудрявцев Д П
512 р.
Електр. прилади
ст.викл., Абрамова В. В.
доц., Роєнко О. О.
512 р.
Електр. прилади
ст.викл., Абрамова В. В.
доц., Роєнко О. О.
0950-1125 103 р.
Комп'ютерна елекроніка
проф., Коробков М. Г.
103 р.
Комп'ютерна елекроніка
проф., Коробков М. Г.
103 р.
Комп'ютерна елекроніка
проф., Коробков М. Г.
103 р.
Комп'ютерна елекроніка
проф., Коробков М. Г.
103 р.
Комп'ютерна елекроніка
проф., Коробков М. Г.
207а г.
Філософія
ас., Якушева  Є М
207б г.
Філософія
ст.викл., Юркова О Ю
1155-1330 303 р.
Математичні методи і моделі
ст.викл., Михайлова В. Г.
229 р.
Геодезія(КР)
ас., Замірець  О. О.
ст.викл., Горелик  С. І.
207а г.
Філософія
доц., Широка С І
207а г.
Філософія
доц., Широка С І
312 р.
Технич. електродин.
проф., Тоцький О. В.
    1155-1330     123 р.
Комп'ютерна елекроніка
проф., Коробков М. Г.
    136а  р.
Моделі та структури даних
доц., Шостак А. В.
135 р.
Об'єктно-орієнт-не програм-ня
ас., Стрєлкіна А А
319 р.
Основи теорії кіл
ст.викл., Нежальська  К. М.
   
229 р.
Геодезія(КР)
ас., Замірець  О. О.
ст.викл., Горелик  С. І.
303 р.
Математичні методи і моделі
ст.викл., Михайлова В. Г.
    312 р.
Технич. електродин.
проф., Тоцький О. В.
    135 р.
Комп'ютерна елекроніка
проф., Коробков М. Г.
123 р.
Об'єктно-орієнт-не програм-ня
ас., Стрєлкіна А А
132 р.
Архітектура комп'ютерів
доц., Дужий В. І.
104 р.
Теоретичні основи криплотогії
доц., Лисенко І. В.
    319 р.
Основи теорії кіл
ст.викл., Нежальська  К. М.
1345-1520 303 р.
Математичні методи і моделі
ст.викл., Михайлова В. Г.
                    1345-1520             136а  р.
Моделі та структури даних
доц., Шостак А. В.
135 р.
Об'єктно-орієнт-не програм-ня
ас., Стрєлкіна А А
319 р.
Основи теорії кіл
ст.викл., Нежальська  К. М.
   
    303 р.
Математичні методи і моделі
ст.викл., Михайлова В. Г.
                        123 р.
Об'єктно-орієнт-не програм-ня
ас., Стрєлкіна А А
132 р.
Архітектура комп'ютерів
доц., Дужий В. І.
104а р.
Комп'ютерна елекроніка
проф., Коробков М. Г.
    319 р.
Основи теорії кіл
ст.викл., Нежальська  К. М.
СЕРЕДА 0800-0935     406 лк.
Вища математика
ст.викл., Барахов К П
        314 р.
Алгоритми та методи обчислень
ст.викл., Кожемякін  Р. О.
314 р.
Алгоритми та методи обчислень
ст.викл., Кожемякін  Р. О.
СЕРЕДА 0800-0935 238 р.
Теор. ймовірн. та матем. статист.
доц., Старець Г О
238 р.
Теор. ймовірн. та матем. статист.
доц., Старець Г О
238 р.
Теор. ймовірн. та матем. статист.
доц., Старець Г О
238 р.
Теор. ймовірн. та матем. статист.
доц., Старець Г О
238 р.
Теор. ймовірн. та матем. статист.
доц., Старець Г О
413 р.
Фізика
доц., Воронович Д. О.
   
            136а  р.
Комп’ютерна схемотехніка
доц., Юрченко Ю. Б.
0950-1125 207б г.
Філософія
ас., Якушева  Є М
341 г.
Проф.-орієнтована іноз-на мова
ас., Нефедкіна О А
223 р.
Елементна база РЕА
проф., Олійник В. П.
223 р.
Елементна база РЕА
проф., Олійник В. П.
314 р.
Технич. електродин.
проф., Тоцький О. В.
314 р.
Технич. електродин.
проф., Тоцький О. В.
0950-1125 235 р.
Архітектура комп'ютерів
доц., Дужий В. І.
235 р.
Архітектура комп'ютерів
доц., Дужий В. І.
235 р.
Архітектура комп'ютерів
доц., Дужий В. І.
235 р.
Архітектура комп'ютерів
доц., Дужий В. І.
235 р.
Архітектура комп'ютерів
доц., Дужий В. І.
238 р.
Фізика
доц., Воронович Д. О.
238 р.
Фізика
доц., Воронович Д. О.
1155-1330 412 лк.
Теор. ймовірн. та матем. статист.
доц., Прохорова О М
    206 лк.
Теор. ймовірн. та матем. статист.
ст.викл., Іванов-405 Ю О
206 лк.
Теор. ймовірн. та матем. статист.
ст.викл., Іванов-405 Ю О
312 р.
Теорія електр. кіл та сигналів
доц., Колісник Є. С.
206 лк.
Теор. ймовірн. та матем. статист.
ст.викл., Іванов-405 Ю О
1155-1330 118 р.
Архітектура комп'ютерів
доц., Дужий В. І.
411 лк.
Теор. ймовірн. та матем. статист.
доц., Старець Г О
132 р.
Комп'ютерна елекроніка
проф., Коробков М. Г.
    207а г.
Філософія
доц., Широка С І
    413 р.
Фізика
доц., Воронович Д. О.
    412 лк.
Теор. ймовірн. та матем. статист.
доц., Прохорова О М
223 р.
Елементна база РЕА
проф., Олійник В. П.
223 р.
Елементна база РЕА
проф., Олійник В. П.
411 лк.
Вища математика
ст.викл., Мураховська  О А
312 р.
Теорія електр. кіл та сигналів
доц., Колісник Є. С.
    118 р.
Архітектура комп'ютерів
доц., Дужий В. І.
       
1345-1520                         1345-1520 118 р.
Архітектура комп'ютерів
доц., Дужий В. І.
                       
        223 р.
Елементна база РЕА
проф., Олійник В. П.
223 р.
Елементна база РЕА
проф., Олійник В. П.
            118 р.
Архітектура комп'ютерів
доц., Дужий В. І.
                   
ЧЕТВЕР 0800-0935 401 к-2
Вища математика
ст.викл., Барахов К П
    217 р.
Елементна база РЕА
проф., Олійник В. П.
217 р.
Елементна база РЕА
проф., Олійник В. П.
    315 р.
Алгоритми та методи обчислень
ст.викл., Кожемякін  Р. О.
ЧЕТВЕР 0800-0935 132 р.
Комп'ютерна елекроніка
проф., Коробков М. Г.
123 р.
Об'єктно-орієнт-не програм-ня
доц., Шостак А. В.
118 р.
Архітектура комп'ютерів
доц., Дужий В. І.
        136а  р.
Комп’ютерна схемотехніка
доц., Юрченко Ю. Б.
   
                123 р.
Моделі та структури даних
доц., Шостак А. В.
               
0950-1125 407 к-2
Проф.-орієнтована іноз-на мова
ас., Станкевич М Д
341 г.
Філософія
доц., Широка С І
405 к-2
Іноземна мова
ас., Хворост Т Ю
405 к-2
Іноземна мова
ас., Хворост Т Ю
411 лк.
Вища математика
ст.викл., Мураховська  О А
312 р.
Інформатика
ст.викл., Нечаусов С. М.
0950-1125 136в р.
Системне ПЗ
ст.викл., Мартиненко С. О.
123 р.
Об'єктно-орієнт-не програм-ня
доц., Шостак А. В.
118 р.
Архітектура комп'ютерів
доц., Дужий В. І.
135 р.
Комп'ютерна елекроніка
проф., Коробков М. Г.
    419 р.
Комп’ютерна схемотехніка
доц., Юрченко Ю. Б.
419 р.
Комп’ютерна схемотехніка
доц., Юрченко Ю. Б.
    230 р.
Теор. ймовірн. та матем. статист.
ст.викл., Томілова Є П
    123 р.
Моделі та структури даних
доц., Шостак А. В.
   
1155-1330 207 лк.
Теор. ймовірн. та матем. статист.
доц., Брисіна І В
207 лк.
Теор. ймовірн. та матем. статист.
доц., Брисіна І В
207 лк.
Теор. ймовірн. та матем. статист.
доц., Брисіна І В
207 лк.
Теор. ймовірн. та матем. статист.
доц., Брисіна І В
207 лк.
Теор. ймовірн. та матем. статист.
доц., Брисіна І В
207 лк.
Теор. ймовірн. та матем. статист.
доц., Брисіна І В
1155-1330 235 р.
Моделі та структури даних
доц., Шостак А. В.
235 р.
Моделі та структури даних
доц., Шостак А. В.
235 р.
Моделі та структури даних
доц., Шостак А. В.
235 р.
Моделі та структури даних
доц., Шостак А. В.
235 р.
Моделі та структури даних
доц., Шостак А. В.
529 р.
Сигнали та процеси в р/техн.
ас., Душепа  В. А.
319 р.
Основи теорії кіл
ст.викл., Нежальська  К. М.
319 р.
Основи теорії кіл
ст.викл., Нежальська  К. М.
529 р.
Сигнали та процеси в р/техн.
ас., Душепа  В. А.
1345-1520   Фізичне виховання   Фізичне виховання   Фізичне виховання   Фізичне виховання   Фізичне виховання   Фізичне виховання 1345-1520   Фізичне виховання   Фізичне виховання   Фізичне виховання   Фізичне виховання   Фізичне виховання   Фізичне виховання   Фізичне виховання
П`ЯТНИЦЯ 0800-0935 114а р.
Супутникова геодезія
ас., Замірець  О. О.
    202 лк.
Вища математика
доц., Курєннов С С
202 лк.
Вища математика
доц., Курєннов С С
311 р.
Алгоритми та методи обчислень
ст.викл., Кожемякін  Р. О.
202 лк.
Вища математика
доц., Курєннов С С
П`ЯТНИЦЯ 0800-0935         406 лк.
Теор. ймовірн. та матем. статист.
доц., Старець Г О
135 р.
Системне ПЗ
ст.викл., Мартиненко С. О.
118 р.
Моделі та структури даних
доц., Шостак А. В.
404 лк.
Вища математика
ст.викл., Поляков О Г
404 лк.
Вища математика
ст.викл., Поляков О Г
406 лк.
Вища математика
ст.викл., Барахов К П
114а р.
Супутникова геодезія
ас., Замірець  О. О.
        118 р.
Системне ПЗ
ст.викл., Мартиненко С. О.
    135 р.
Теоретичні основи криплотогії
доц., Лисенко І. В.
0950-1125 103 р.
Супутникова геодезія
ас., Замірець  О. О.
103 р.
Супутникова геодезія
ас., Замірець  О. О.
223 р.
Мат. мет. та мод. проект. РЕА
доц., Васильєва І. К.
223 р.
Мат. мет. та мод. проект. РЕА
доц., Васильєва І. К.
512 р.
Теорія електр. кіл та сигналів
доц., Колісник Є. С.
512 р.
Теорія електр. кіл та сигналів
доц., Колісник Є. С.
0950-1125 238 р.
Системне ПЗ
ст.викл., Мартиненко С. О.
238 р.
Системне ПЗ
ст.викл., Мартиненко С. О.
238 р.
Системне ПЗ
ст.викл., Мартиненко С. О.
238 р.
Системне ПЗ
ст.викл., Мартиненко С. О.
118 р.
Моделі та структури даних
доц., Шостак А. В.
403 р.
Основи теорії кіл
ст.викл., Нежальська  К. М.
403 р.
Основи теорії кіл
ст.викл., Нежальська  К. М.
306 р.
Мат. мет. та мод. проект. РЕА
доц., Васильєва І. К.
306 р.
Мат. мет. та мод. проект. РЕА
доц., Васильєва І. К.
135 р.
Теоретичні основи криплотогії
доц., Лисенко І. В.
1155-1330     114а р.
Фотограм. та дист. зонд.
ст.викл., Горелик  С. І.
413 к-2
Рос.мова для іноземних студентів
ст.викл., Острянська Н В
    311 р.
314 р.
Електр. прилади
ст.викл., Абрамова В. В.
доц., Роєнко О. О.
512 р.
Теорія електр. кіл та сигналів
ас., Проскочило А. В.  
1155-1330     136в р.
Моделі та структури даних
доц., Шостак А. В.
    118 р.
Об'єктно-орієнт-не програм-ня
ас., Стрєлкіна А А
           
114а р.
Фотограм. та дист. зонд.
ст.викл., Горелик  С. І.
        512 р.
Теорія електр. кіл та сигналів
доц., Колісник Є. С.
311 р.
314 р.
Електр. прилади
ст.викл., Абрамова В. В.
доц., Роєнко О. О.
136в р.
Моделі та структури даних
доц., Шостак А. В.
118 р.
Системне ПЗ
ст.викл., Мартиненко С. О.
    412 лк.
Теор. ймовірн. та матем. статист.
ст.викл., Барахов К П
           
1345-1520     114а р.
Фотограм. та дист. зонд.
ст.викл., Горелик  С. І.
        311 р.
314 р.
Електр. прилади
ст.викл., Абрамова В. В.
доц., Роєнко О. О.
512 р.
Теорія електр. кіл та сигналів
ас., Проскочило А. В.  
1345-1520     136в р.
Моделі та структури даних
доц., Шостак А. В.
    118 р.
Об'єктно-орієнт-не програм-ня
ас., Стрєлкіна А А
           
114а р.
Фотограм. та дист. зонд.
ст.викл., Горелик  С. І.
            512 р.
Теорія електр. кіл та сигналів
доц., Колісник Є. С.
311 р.
314 р.
Електр. прилади
ст.викл., Абрамова В. В.
доц., Роєнко О. О.
136в р.
Моделі та структури даних
доц., Шостак А. В.
                       
"____" __________ 2016 р.                                                                  ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТУ                                                       А.В. Горбенко